Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu Ve Yol Açtığı Mağduriyetler Raporu

En önemli çalışma alanlarından biri “Adil Yargılanma Hakkı” olan MAZLUMDER; masumiyet karinesinin korunması, lekelenmeme hakkına riayet edilmesi, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, silahların eşitliği ilkesi uyarınca savunma makamının iddia ve hüküm makamları karşısında ezilmemesi gibi dürüst bir yargılama için vazgeçilmez sayılan unsurlara her fırsatta dikkat çekmektedir. Bu ilkelere dikkat edilmeyen yargılamalarda önyargılarla hareket edileceği, gerçek bir yargı işlevinin icra edilemeyeceği, özellikle siyasi davalar yönünden yargının bir sopa işlevi göreceği açıktır.

Adil Yargılanma Hakkı, siyasiler, medya ve mahkemeler tarafından ihlal edilebildiği gibi, bazen üzerinde yeterince çalışılmamış kanunlar yoluyla da ihlal edilebilmektedir. Nitekim 16.02.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun bu durumun örneklerinden biridir. Çıkmadan önceki süreçlerde MAZLUMDER dâhil birçok STK tarafından uyarı yapıldığı halde üzerinde yeterince düşünülmeden, kanun yapma tekniklerine riayet edilmeden, birçok eksiklikle birlikte özensiz ve alelacele yasalaşan kanun, birçok hak ihlaline yol açma potansiyeline sahiptir ve hâlihazırda da insanların mağduriyetine sebep olmaktadır.

Kanunda “terör” tanımı yetkisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi tutarsız ve adaletsiz bir yapıya ve burada oluşturulan kurulların eline verilmiştir. Bu kurulların hangi kriterle teşekkül ettiği, neye göre terör tanımı yaparak listeler oluşturduğu muğlaktır. Üstelik Türkiye’nin BMGK’dan gelecek listeler üzerinde hiçbir tasarrufunun olmaması “hukuki belirlilik” ilkesinin açık ihlalidir. Yine kanunda suç olarak tanımlanan eylemler belirsiz nitelikte olup, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere atıf yapılarak suç belirleme yetkisi yine BM ve nezdindeki kurullara terk edilmiştir. Böylece gri ve muğlak bir suç alanı oluşturulmuş; keyfi yorumun ve kötüye kullanımın yolu açılmıştır.

Terör gibi siyasi bir kavramı merkeze alan bir kanunun, olası riskleri azaltmak ve keyfi yoruma sebebiyet vermemek adına keskin hatlarla sınırları belirlemesi gerekirdi. Oysa kanunlaşma sürecinde tam tersi bir yol izlenmiş, kötü niyetli insanların muhaliflerini sindirmek için kullanacağı işlevsel bir sopa ortaya çıkarılmıştır.

Kanunun sistematik olarak belirsizlik içermesinin yanında yargı da, Kanun’daki düzenlemeleri dahi aşan bir keyfilikle insanları cezalandırma yoluna gitmektedir. Kanun uygulamasında insanlar rahatlıkla terörü finanse etmekle suçlanmakta, şüphelilerin lekelenmeme hakları ihlal edilmekte ve insanlar devlet nazarında yıllarca “terörist” yaftası ile karşı karşıya kalmaktadır. Zira kişiler beraat etse dahi arşiv araştırmalarında ve GBT kayıtlarında bu hususlar ömür boyu kalmaya devam etmekte, hayatlarının her döneminde bu fişleme kayıtları karşılarına çıkmaktadır. Uygulamada, tamamen insani yardım kastıyla, zekat/infak düşüncesiyle hareket ettiği belli olacak şekilde, şahsi ve resmi banka hesaplarından açık açık eft/havale ödemesi yapan insanlar bile, suçlamaları reddetmelerine rağmen, terörizmi finanse ettiklerinden bahisle cezalandırılmaktadırlar.

MAZLUMDER olarak bireysel duyarlılık, yardımlaşma bilinci ve Sivil Toplum dayanışması için büyük bir tehdide dönüşmüş olan kanunu inceleyen ve yol açtığı mağduriyetleri irdeleyen bir rapor hazırladık.

Kötü bir sistematik ve içeriğe sahip kanunun kötü uygulayıcılar elinde daha da vahim bir hal aldığını ve zulme dönüştüğünü gösteren örneklerle beslediğimiz “TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KANUNU VE YOL AÇTIĞI MAĞDURİYETLER RAPORU”nu ilginize sunuyoruz.

 

RAPORUN PDF DOSYASINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 2022-06-11
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4606528