2005 NİSAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ DEĞERLENDİRMESİ

MAZLUMDER Genel Başkanı Ayhan BİLGEN Nisan 2005'te Yaşanan İnsan Hakları İhlallerini ve İnsan Hakları Politikaları ile ilgili Aşağıdaki Açıklamayı Yapmıştır.

TOPLUMSAL GERİLİMİ ARTTIRAN AÇIKLAMALAR, ÖZGÜRLÜKLER VE SİVİL SİYASETİ TEHDİT ETMEKTEDİR.

İnsan Hak ve Özgürlükleri açısından Nisan ayına damgasını vuran en önemli gelişme toplumsal çatışma ortamını körükleyen açıklama ve davranışlardır.

Mersin'de yaşanan olayların ardından yapılan değerlendirmeler kamuoyunda endişe ve tedirginlik oluşturmuş, böylece bir karşı tepkinin altyapısı hazırlanmıştır.

Trabzon'da Tayad mensubu 5 öğrencinin "F tipi cezaevlerini protesto" amacı ile bildiri dağıtımı sırasında yaşanan olaylar karşısında yeterince sağ duyulu ve hukuk devletine uygun yaklaşım sergilenmemesi adım adım toplumsal çatışma ortamına sürüklenilmesine sebep olmuştur.

İfade Özgürlüğünün güvence altına alınması da bu özgürlüğün kötüye kullanımı durumunda sınırlandırmaya yönelik tedbirlerin alınması da kamu otoritelerinin yetki ve sorumluğu altındadır.

Bu sorumluluğu görmezlikten gelen yada başkalarına devreden yaklaşımlar, özgürlükleri bir yönetim sorunu olmaktan çıkartarak, toplumsal sorun boyutuna taşıyacaktır. Bu durum şüphesiz sorunların çözümünü daha da zorlaştırıp yeni tehlikeleri ortaya çıkartacaktır.

Nitekim bir süre sonra bazı insan hakları savunucularına yönelik tehdit mektupları gönderilmesi, bu tehlikenin ilk işaretlerini ortaya koymaktadır.

Ankara'da Protestan Kilise'sine yönelik saldırılar bu çerçevede din özgürlüğünün kullanımını engelleyen bir tehdit niteliğindedir.

Nisan ayı içerisinde din özgürlüğünün kısıtlandığı ilginç olaylar başörtüsü konusunda da yaşanmaya devam etti. İstanbul Üniversitesinde yapılan bir ödül töreni dolayısıyla eşi ile birlikte gelen Ayşe Erkil'in öğrenci yada görevli olmamasına rağmen, üniversite bahçesinin dışına çıkartılması dikkat çekicidir.

Kamusal alan tanımlamasının her gün bireysel özgürlükler aleyhine biraz daha genişletilmesi toplumda yeni bir gerilim ortamını hazırlamaktadır.

Genel Kurmay Başkanı'nın konuşmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanının açıklamaları da bu yöndeki tartışmaların tetikleyicisi olmuştur. Başta Laiklik olmak üzere temel politikaların belirlenmesinde hükümet ve parlamentonun hareket alanının daraltılması yönündeki yaklaşımlar insan hakları ve hukuk devleti için atılması kaçınılmaz adımların önünü kesmektedir.

Farklı toplum kesimlerinin mutabakatı ile daha özgürlükçü bir anayasanın hazırlanmasının zorunluluk olduğu halde, engellenmesi yada ertelenmesi yapılan yasal değişiklikler ve reform paketlerine dayanan uygulamayı da etkisiz kılmaktadır.

Parlamento, yargı hükümet ve bürokrasi arasındaki yetki paylaşımı ve görev dağılımındaki çarpıklığın ortaya çıkarttığı kargaşaya bir an önce son verilmesi için acil ve kararlı bir tutum geliştirilmesi kaçınılmazdır. Hukuk düzenin olağan dışılığından kaynaklanan bu duruma bir an önce son verilmesi toplumsal gerilimlerin önünün kesilmesini de kolaylaştıracaktır.Aksi takdirde Ermeni sorunu, Öcalan'ın yeniden yargılanması, Kıbrıs ve AB süreci ile ilgili tartışmaların önümüzdeki günlerde yeni gerilim ortamlarını hazırlamasının önüne geçilemeyecektir.

YAYIN BİLGİLERİKategori Adı Yurt İçi RaporlarTarih 2005-05-01
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: info[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 3605758

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari