MAZLUMDER Adana GYK Toplantısı Sonuç Bildirisi

MAZLUMDER 15. Dönem Genel Yönetim Kurulu (GYK) olarak olağan toplantımızı, Adana Şubemizin ev sahipliğinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen GYK üyelerimizle gerçekleştirdik. Türkiye ve Dünya gündeminde yer alan insan hakları ihlalleri ile faaliyetlerimizi ele aldığımız verimli bir toplantıyı daha geride bıraktık. Türkiye’de seçim atmosferine girilmesine az bir zaman kala hak ihlali doğuracak alanlar konusunda kamuoyu ve ilgililere hatırlatma yapmak üzere bu sonuç bildirisini açıklıyoruz.

Yabancı Karşıtlığını Güçlendiren Tutumlardan Vazgeçilmelidir

Türkiye’de ve dünyada, savaş, yoksulluk, kötü yaşam koşulları, siyasi baskılar gibi nedenlerle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mülteci, sığınmacı ve göçmenlere yönelik nefret dilinde artış olduğunu üzülerek görüyor ve kaygıyla izliyoruz.

Savaş, iç karışıklık, darbe, asimilasyon ve baskıcı politikalar nedeniyle her yıl on binlerce insan ülkelerini terk etmek ve hayatta kalabilecekleri veya daha insani bir yaşam sürecekleri topraklara gitmek zorunda kalmaktadır. Doğu Türkistan, Afganistan, Suriye, Ukrayna, Afrika ülkeleri, Honduras... Dünyada göç ve göçmenlerin doğum yerlerine baktığımızda bir bölge ayrımı olmaksızın herkesin bir şekilde göçmen olabileceği unutulmamalı; güçlü devletlere veya organizasyonlara yakın olan ülke vatandaşlarının bile bir şekilde göç etmek zorunda kalabileceği bilinmelidir.

Hal böyleyken, özellikle seçim atmosferine girilen son dönemlerde devletin göç politikalarına yöneltilmesi gereken eleştirilerin, siyasi pirim elde etmek adına göçmenlere yöneltildiğine ve eleştirilerin de nefret söylemine evrildiğine şahit olmaktayız. Gerçeklerle uyuşmayan verilerin sosyal medyada denetimsiz şekilde sunulması, provokatif söylemler, vatandaşlık hakkı elde etmiş kişilerin hedef gösterilmesine yönelik tutum ve davranışlar; yüzyıllardır göç alan bu topraklarda kardeşçe yaşama alışkanlığını bozmakta ve göçmenleri bir nefret objesi haline dönüştürmektedir. Siyasi kazanç elde etmeye dönük bu hesapsız gündelik tutum, toplumun düşünce ve alışkanlıklarında geri dönülmesi zor yaralar açmaktadır.

Bu nedenle MAZLUMDER olarak, başta kitleleri etkileme potansiyeline sahip siyasetçiler olmak üzere tüm kamuoyuna diyoruz ki;

- Göçmenler hakkında yürütülen ve olağan görülen söylemler, toplumda bilinçaltını tetiklemektedir. Çatışma ve gerilim tarihi hatırlandığında bu provakatif söylemlerin masum insanlara dönük saldırılara dönüşebileceği ve karışıklıklara neden olabileceği unutulmamalı, yönetici ve siyasetçiler mülteciler hakkında yürütülen nefret söylemlerini derhal sonlandırmalıdır.

- Çeşitli nedenlerle ülkelerinden kopup gelmiş ve bu topraklarda hayat kurmuş olan göçmenlerin, sosyal güvenlik, güvenlik veya yerel yönetim makamlarınca kasıtlı denetim ve tedbirlerle baskı altına alınmaları ve yer değiştirmeye zorlanmaları yahut ticari faaliyetlerine müdahale edilmesi kabul edilemez.

- Kabul, barınma ve geri gönderme merkezlerindeki keyfi ve insan haklarına aykırı yönetim usulü ve uygulamalarına derhal son verilmelidir.

- Mülteci ve göçmenler üzerinden yürütülen aleyhe söylemlerin ülkemiz insanı üzerinde “yabancı düşmanlığı”, “yabancı karşıtlığı” ve “islamofobi” unsurlarını güçlendirici etkiler yaptığı ve kitlesel hak ihlallerine zemin hazırladığı unutulmamalıdır.

İç karışıklığa ve çatışmalara sebebiyet verebilecek bir süreci engellemek adına, MAZLUMDER olarak herkesi duyarlılığa davet ediyoruz.

 

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı DuyurularTarih 2022-05-16
Okunma Sayısı : 531
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4174119