Yargı Suçların Şahsiliği İlkesini İhlal Eden Kararlardan Derhal Dönmelidir!

Son günlerde elimize ulaşan bir İdare Mahkemesi kararında, işine son verilmiş ve çalıştığı kamu kuruluşuna geri dönmek için dava açan bir davacının; 1) babasının çalıştığı - bağlı olduğu sendika, faaliyet gösterdiği sivil toplum kuruluşları, imzalamış olduğu deklerasyon metinleri ve 2) annesinin bir parti tarafından organize edilen mektup eylemine iştirak etmesi gerekçeleriyle reddedildiğini göstermektedir. Mahkeme kararında; “her ne kadar davacı hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmiş ise de, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nde kişinin içinde bulunduğu ortamın da dikkate alınması gerektiği” ifade edilmiş ve “davacının ailesi hakkında ortaya konulan hususlar güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması için yeterli, hukuken kabul edilebilir” görülerek dava reddedilmiştir. 


Suçların şahsiliği ilkesi Hukukun en temel ilkelerindendir. Kişi şahsi olarak işlemediği bir suçtan sorumlu tutulamayacağı gibi, sadece (ispatlanmamış) iddialarla da cezalandırılamaz. Bu temel hak, Müslümanlar için referans metinlerden olan Mecelle’de de “Beraati Zimmet Asıldır (suçu ispatlanana kadar herkes masumdur)” denilerek ifade edilmiştir. 


Aile fertlerinin (çoğu suç bile olmayan) fiilleri gerekçe gösterilerek bir kişinin cezalandırılması, “suçların şahsiliği” ilkesine aykırıdır ve kabul edilemez


MAZLUMDER olarak; 
-    Yargının tüm kararlarında adaleti esas alması gerektiğini bir kez daha hatırlatırız. 
-    Yargı haksız ve hukuka aykırı bu kararlarını geri almalı, masumiyet karinesini ihlal eden bu tür uygulamalara derhal son vermelidir.
-    Sığınılacak son liman olan ADALETİN her dem sağlanabilmesi için; Adalet Bakanlığını, Meclis İnsan Hakları Komisyonunu, Kamu Denetçiliği Kurumunu ve İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu sorumluluk ve inisiyatif almaya davet ediyoruz.


MAZLUMDER
 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2019-02-01
Okunma Sayısı : 1993
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4488840