Türkiye de basın hak ve özgürlüklerin ne kadar yanında

Ankara, 29 Haziran 2000

MAZLUMDER Genel Sekreteri Ömer Ekşi, Akit Gazetesi'nin manşeti üzerine yaşanan tartışmalarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

TÜRKİYE'DE BASIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NE KADAR YANINDA?

28 Şubat'ın "etkin" generallerinden birinin ölümü sonrasında yaşanan tartışmalar, Türkiye'de basın ve düşünce özgürlüğü ile insan onurunun; bu konulara en fazla sahip çıkması ve saygı duyması gereken çevreler tarafından, nasıl pervasızca çiğnenebildiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Hiç kuşkusuz bunun en önemli nedeni, insanların özgürce tartışabilme iradelerine ipotek koyan sürecin kendisidir. Mevcut 28 Şubat sürecinde iş o noktaya vardırılmıştır ki, insanlar sırf farklı düşüncelerini ifade etmeleri ve de bunu hayatlarına yansıtmak istemeleri nedeniyle, "düşman" kategorisine sokularak, "topyekün mücadele"nin ana hedefi haline getirilmişlerdir.

Bu bağlamda birçok insan halkın gözü önünde zulme uğramıştır. Örnek vermek gerekirse; bir insana "haddi", Başbakan'ın açık tahrikiyle, üstelik Meclis Genel Kurul'undan başlamak suretiyle "silahsız kuvvetler" rolüne soyunan bazı milletvekilleri aracılığıyla "bildirilmiştir".

Bu ve benzer yüzlerce örnek nedeniyle toplumda tartışmanın yerini restleşme, fikrin yerini küfür, sivil tepkinin yerini şiddete çağrı almıştır. Akit Gazetesi'nin ölen Oramiral Güven Erkaya ile ilgili olarak attığı manşet sonrasında da böyle olmuştur. Gazetenin bu görüşüne katılmayanlar, manşete aynı çerçevede cevap vermek yerine, "tokat gibi cevap" vererek, bir kez daha başından beri tarafı oldukları 28 Şubat'ın haklılığını ve devamını savunma gayretine girmişlerdir. Söz konusu gazetenin manşetine tepki, öç alma güdüsüyle, toplumun büyük çoğunluğunun inandığı değerler bütününe hakarete ve toplumun bir kesiminin hak ve özgürlüklerine yönelik tehdide dönüşmüştür.

Öte yandan Kanal 7 Televizyonu, Yeni Şafak ve Zaman Gazetelerinin de aralarında bulunduğu bazı yayın organları, bu tehdidin ilk kurbanları olarak, cenaze merasimine alınmamışlardır. Akit Gazetesi'nin "Hata etmişiz" manşetiyle çıkan sayısı, TCK 312 gerekçe gösterilerek İstanbul DGM tarafından toplatılırken, gazetede çıkan yazılara ilişkin olarak da gazete yöneticileri hakkında Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştır. Soruşturmaya konu suç niteliğinin, soruşturmayı yapacak Basın Savcılığı'nca daha sonra belirleneceğinin ifade edilmesi ise, hukuk tarihine geçecek bir skandaldır. Çünkü suç unsuru tespit edilmeden önce talimat üzerine önce soruşturma açılmış ve suç kapsamının ve suçun niteliğinin sonradan belirlenmesine karar verildiği açıklanmıştır.

"Durumdan vazife çıkaran" günlük bir gazete ise, "şeriatçı" olduğunu iddia ettiği Akit Gazetesi'ni, dağıttırmama telaşı içinde bulunmaktadır. Bir yayın organının, diğer bir yayın organı tarafından bu denli açık hedef gösterilmesi; AB'ye direnen "dinamik güçler" gibi, Türkiye basınının da "kendine özgü şartları" olduğunu akla getirmektedir.

Üç beş gün içerisinde yaşanan bu gelişmeler, Tükiye'de basının insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar yanında olduğunu düşündürtmektedir. Bir yayın organının hoşa gitmeyen haberi yüzünden, diğer yayın organlarının doğrudan kişi hak ve özgürlüklerini hedef alır tarzda yayınlar yapması, sürekli insan hakları sorunu üreten mevcut yönetim mekanizmasının işini kolaylaştırmaktadır. Basının bunu bilinçli olarak yaptığını düşünmek istemiyoruz. Ancak "basın, 28 Şubat'a asılı kalmak yerine, fos çıkan "Umut operasyonu" ile kapanmak zorunda kalan Selam Gazetesi ve Güneydoğu'ya yargı kararı olmadan yıllardır sokulmayan onlarca gazete ve dergiyi gündemine almamakta neden ısrar ediyor?" sorusunu sormadan da edemiyoruz.

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2000-06-29
Okunma Sayısı : 2672
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4479169