TİHEK, Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı

30 Kasım 2019 Cumartesi günü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) Ankara'da düzenlediği, “Yaşlı Hakları Konferansı ve İstişare Komisyonu Toplantısı”na MAZLUMDER’i temsilen Gen. Bşk. Yrd. Osman Yurt ve GYK üyelerimiz İsmail Ünal ve Ahmet Taş katıldı. Toplantıya TİHEK yönetimi ve uzmanları, Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kurumlardan yetkililer ile üniversitelerden çok sayıda bilim insanı ve sivil toplum temsilcileri iştirak etti.

Akademisyenlerin ağırlıkta olduğu sabah sunumlarında, GYK üyemiz Ahmet Taş, yaşlı hakları için toplanılan böyle bir toplantıda 85 yaşında olduğu halde halâ cezaevinde tutulan Sivas Davası mahkûmu Ahmet Turan Kılıç için söylenecek bir söz olup olmadığını sordu ve Cumhurbaşkanı tarafından affını talep etti. Bu beklenmedik soruyla dikkat çekilen sorun, konuşulan meseleye farklı bir açılım getirmiş oldu ve Cumhurbaşkanlığı temsilcisi isim alarak ilgileneceğini söyledi.

Öğleden sonra yuvarlak masa istişare toplantısında Ahmet Taş, yaşlılara karşı genel bir duyarlılık talebinde bulunup takip ve izleme için bir model önerdi. Osman Yurt ise MAZLUMDER’in bakışını ifade eden genel bir değerlendirme çerçevesinde kamunun sivil inisiyatifleri desteklemesi tezini savundu. AİHS'nin, Türkiye tarafından 2001'de imzalanan ama halen onaylanmayan; “Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa sahip olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır” şeklindeki 12 No’lu Protokolü’nün onaylanması önerisinde bulundu.

 

#Mazlumder

#İnsanHakları

#Tihek

#YaşlıHaklarıKonferansı

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2019-12-04
Okunma Sayısı : 1073
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4695981