Olağanüstü Genel Kurul Sürecimiz Hakkında Bilgilendirme

 

19.03.2017 Pazar günü yapılan MAZLUMDER Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili olarak kimi şahıs ve kesimler tarafından basında ve sosyal medyada yalan, yanlış ve manipülatif haberler yapılmıştır.

MAZLUMDER Genel Merkezi olarak kamuoyu ve siz değerli basına aşağıda sunulu açıklamayı yapmak ve olayı kronolojik olarak açıklamak zaruri olmuştur.

09.04.2016 tarihinde MAZLUMDER Genel Merkez Delegelerinin yarısına yakınının (beşte bir imza yeterli olmasına rağmen) yazılı talebi doğrultusunda eski başkanımızdan ve Genel Yönetim Kurulumuzdan (GYK), yaşanan tıkanıklığı, iç çekişmeleri hatta yumruk atmaya kadar varan şiddeti önlemek adına Olağanüstü Genel Kurul talep edilmişti. Her fırsatta teamüllere vurgu yapan A. Faruk Ünsal, GYK toplantılarına teamül gereği katılan şube başkanlarının ve yedek üyelerin oy kullanamayacağını söyleyerek, teamüllerin ancak kendi işine yarayınca kullanılabilir bir araç olduğunu bahse konu Nevşehir GYK toplantısında izhar etmiştir. Yaşanan tartışmalara rağmen A. Faruk Ünsal oylama bile yaptırmayarak OÜGK talebini görmezden gelip kendi ifadeleriyle “isterseniz mahkemeye gidin” diyerek müzakere sürecini bitirmiştir. [Ayrıntı için bkz.(http://istanbul.mazlumder.org/tr/main/faaliyetler/basin-aciklamalari/1/olaganustu-genel-kurul-talebine-iliskin-oneml/12708)

Dernek Tüzüğümüzün 15/b maddesi gereği (http://www.mazlumder.org/tr/main/pages/dernek-tuzugu/69) bir ay içinde MAZLUMDER Genel Merkez genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması gerekirken yasal sürede bu talep yerine getirilmediği gibi 09 Nisan 2016 tarihli toplantıda alınan kararla bu çağrının yapılmayacağı tarafımıza iletilmiştir.

02.05.2016 tarihinde, artık başka bir yol kalmadığı için, Tüzüğümüzün 15/b maddesi gereğince (http://www.mazlumder.org/tr/main/pages/dernek-tuzugu/69) mahkemeye başvurarak tüzüğümüz gereğince genel kurul çağrısı yapmak üzere 3 kişilik bir çağrı heyeti belirlemesi talep edilmiştir. Eski başkan ve bir kısım yöneticilerinin ifade ettiği gibi bir kayyum talebi ya da ataması söz konusu olmayıp mahkemeden sadece genel kurul organizasyonu için çağrıcı heyet tespiti istenilmiştir. Bu davaya cevap veren eski Genel Merkez davayla alakası olmayan birçok hususa değinmiş olup çağrı heyeti ile alakalı bir itirazda bulunmamıştır. Karar sonrasında dava dilekçesinde çağrı heyeti olarak gösterilen ve MAZLUMDER GYK üyesi olan 3 arkadaşımızın ismine itiraz etmişlerse de mahkeme dava bitene kadar bu isimlere itiraz etmeyen davalı eski Genel Merkezin itirazını reddetmiştir.

28.05.2016 tarihinde yapılan ve protesto ederek katılmadığımız GYK toplantısında dernek tüzüğüne aykırı olarak İstanbul’da 2 Nolu şube kurulması kararının alındığını öğrendik. Daha önce defalarca İstanbul Şubesini kapatma girişimlerinde bulunan MAZLUMDER eski Genel Merkezi bu kez üye tabanımız ile alakası bile olmayan kişilere İstanbul’da yeni bir şube kurdurarak İstanbul Şubesini kapatmanın altyapısını oluşturmaya çalıştı. Neyse ki bu hukuksuz girişim de hukukçularımızın müdahalesi ile bertaraf edildi. Aynı toplantıda MUŞ, BİTLİS ve BİNGÖL şehirlerinde de şube kurma kararları alındığını öğrendik. Bütün bu çabaların eski Genel Merkezin,  MAZLUMDER’i nereye götürmeye çalıştığını açıkça göstermekteydi. (http://istanbul.mazlumder.org/tr/main/faaliyetler/basin-aciklamalari/1/genel-merkezin-istanbulda-2-nolu-sube-kurma-g/12775)

06.02.2017 tarihinde Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi OÜGK talebini ve çağrı heyeti olarak gösterilen kişilerin görevlendirilmesini kabul etmiştir. Bu karar üzerine Çağrı Heyeti herhangi bir yönetim görevi (kayyum) değil sadece genel kurul çağrısı görevi üstlenmiş olup esasen bu kişilerin çağrıcı olmasına davaya cevap veren eski Genel Merkez yöneticileri de itiraz etmemişlerdir. Yine bu kararın tespit niteliğinde olduğu dikkate alınmadan kesinleşmesi gerektiği yönündeki yorumlar da hukukilikten ve tüzük amacından uzaktır. Zira böyle bir zorunluluk halinde hiçbir dernekte 2 yıl için seçilen mevcut yönetimlerin aleyhine Olağanüstü Genel Kurul yapılamayacağı ortadadır.

Bu duruşma sırasında genel merkez vekilinin beyanından üyelikten ihraç edilen bir kişi tarafından MAZLUMDER İstanbul Şubesi Genel Kurulu hakkında ayrı bir dava açıldığını ve bu davayla İstanbul Şubenin sessiz sedasız ekarte edilmeye çalışıldığını öğrendik. İlgili dosya incelendiğinde taraf olarak Genel Merkezin gösterildiğini ve genel merkezi temsilen katıldığını söyleyen Ahmet Faruk Ünsal'ın davayı kabul ettikleri beyanında bulunduğunu gördük. [ http://istanbul.mazlumder.org/tr/main/faaliyetler/basin-aciklamalari/1/olaganustu-genel-kurul-talebimiz-mahkeme-tara/12936 ] Bu dava da gerekli hukuki itirazlar neticesinde reddedildi. Kendi aralarında ayak oyunu yaparak İstanbul Şube Genel Kurulunu iptal ettirmeye çalışan kişilerin bugün hukuksuzluk iddiaları ciddiyet içermemektedir.

24.02.2017 tarihinde Çağrı Heyeti tarafından OÜGK ilanı yapılmış olup 12 Mart 2017’de birinci toplantının, gerekli çoğunluk sağlanamazsa 19.03.2017 tarihinde ikinci toplantının yapılacağı herkese açık bir şekilde bildirilmiştir. Zaten toplantıya katılmayan kişiler de toplantıyı protesto ettikleri için katılmadıklarını ifade etmişlerdir.

19.03.2017 tarihinde yapılan OÜGK toplantısında MAZLUMDER Genel Kurullarından en yoğun katılımlısı gerçekleşmiş ve yapılan oylama neticesinde yeni Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu seçilmiştir.

Bu toplantıda ayrıca MAZLUMDER açısından kangren haline gelen resmi genel merkez - fiili genel merkez ayrımı kaldırılmış ve dernek merkezinin İstanbul’a taşınması kararı alınmıştır. [ http://mazlumder.org/tr/main/faaliyetler/basin-aciklamalari/1/mazlumder-olaganustu-genel-kurulunu-gercekles/12970 ]

Yine bu toplantıda bazı tüzük değişiklikleri, hakem pozisyonunu korumaya önem vermesi gereken hak temelli bir dernek için zaruri olan:

Dernek ve şubeler, siyasi partilerin üye veya bileşeni olduğu platformlara katılamaz hükmü getirilmiştir.

Genel ve yerel seçimlerde cumhurbaşkanı, milletvekili veya belediye başkan aday adayı veya adayı olacak üyelerin, bu seçim kararının alınması üzerine on beş gün içinde dernek ve şube organlarında bulunan görevlerinden istifa etme zorunluluğu getirilmiştir.

Dernek ve şubeler siyasi partilerin faaliyetlerine ev sahipliği yapamaz, siyasi partilerin düzenlediği bildiri ve açıklamalara ortak olamaz, siyasi partilerin aktör olduğu gösteri ve protestolara katılamaz; üyelerini anılan faaliyetlere yönlendiremez kuralı getirilmiştir.

Bu toplantının önemli bir gündemi de bir kısmı kurucu amaçlardan sapmış, kurucu iradeyi dışlamış ve politikleşmiş; bir kısmı tek bir kliğin etkisi altına girerek istişare yeteneğini kaybetmiş; bir kısmı OÜGK sürecinde güç elde etmek adına genel merkezce teamüllere aykırı kurulmuş; bir kısmı fiili ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle şube vasfını kaybetmiş, yönetici seçmekte bile zorlanan bazı şubelerin kapatılmasıydı. Neticede verilen yazılı önerge üzerine bu teklif uzun süre tartışılmış ve bazı itirazlara ve az sayıda karşı oya (5 oy)  rağmen bu teklif de kabul edilmiştir. Böylece Diyarbakır, Şanlıurfa, Van, Gaziantep, İzmir, Sakarya, Mersin, Kocaeli, Bursa, Muş, Bitlis, Bingöl, Antakya Şırnak, Hakkâri, Batman Şubelerinin kapatılmasına karar verilmiştir.

Belirtmek gerekir ki, şube kapatma kararı alan irade, ne iddia ettikleri gibi kayyum ne de Mahkemenin görevlendirdiği Çağrı Heyetidir. Bu kararı alan irade Derneğin en üst karar organı olan ve zamanında bu şubeleri kuran MAZLUMDER GENEL KURULU’DUR.

Yaşanan tartışmalar bağlamında ifade etmek gerekir ki yaşanan süreci AKP operasyonu olarak lanse eden kişiler açıkça gerçeği örtmektedir. Öncelikle tüzükte yaptığımız parti aday adaylarının dahi istifa etmesi zorunluluğuna ilişkin değişiklik yıllardır eski Genel Merkez yöneticileri tarafından kabul edilmiyordu. Son Genel Seçimlerde bile AK Partiden aday adayı olup ya da aday olmak için her yolu deneyip yüz bulamadığı için tekrar MAZLUMDER’de önemli görevlere getirilen hatta halen Ak Parti üyesi olan kişilerce bile dile getirilen bu tür beyanların samimi olmadığı açıktır. Biliyoruz ki onlar MAZLUMDER’i politik bir kürsü gibi kullandılar. OÜGK sonrası yaşananların bir kısmı da bu kürsünün ellerinden alınmasından kaynaklanmaktadır.

İstanbul Şubenin delege sayısı üzerinden dile getirilen itirazlar da çarpıtma amaçlı olup iddiayı dile getiren başta eski genel başkan A. Faruk Ünsal olmak üzere birçok eski GYK üyesi zaten bahse konu toplantıda hazırdılar. Aradan bir yıl geçtikten sonra dile getirilen bu tür iddiaların amacı bellidir… Kaldı ki İstanbul Şubesi’nin 4500 civarında üyesi olduğu düşünüldüğünde (toplam üye sayısının neredeyse yarısı) delege sayısının da buna göre daha fazla olması normaldir. Yine eski başkanın ve GYK’nın bu delegelerle seçildiği de gözden ırak tutulmamalıdır.

Son olarak bazı kişilerin mahkemeleri arkamıza alarak ve güç ilişkilerini kullanarak bu sonucu elde ettiğimiz iddiası da tutarsızdır. Biz tüzük gereği hakkımızı aradık, gücü ve iktidarı kullananlar bizzat bu iftiralara başvuranların kendileridir. Yaklaşık bir yıldır OÜGK için uğraşan, normalde işin ivediliği gereği bir-iki ayda verilecek karar için bir yıla yakın bir süredir hukuk mücadelesi yürüten bizlerdik…

Bütün yaşananlar ortada iken kamuoyunu ve üyelerimizi manipüle etmek adına ortaya atılan iddiaların ciddiye alınmaması gerektiğini vurgular, bundan sonraki süreçte kuruluş amaçlarımız doğrultusunda hakem pozisyonumuzu koruyarak yürüyeceğimizi taahhüt eder,  ola ki yoldan çıkarsak üyelerimizin düzeltme amaçlı müdahalelerine açık olduğumuzu ifade ederiz.

 

MAZLUMDER Genel Başkanı

Ramazan BEYHAN

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2017-03-21
Okunma Sayısı : 3169
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: info[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 3563664

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari