Mavi Marmara Davasında Verilen Hukuksuz İstinaf Kararı Kabul Edilemez!

Kamuoyunun da yakından bildiği üzere İşgalci İsrail yönetiminin Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ambargoyu delmek ve bu ambargoya karşı dünya kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla yola çıkan Mavi Marmara gemisi 31 Mayıs 2010 tarihinde işgalci güçlerin saldırısına uğramış, öldürme kastıyla ve ağır silahlarla açılan ateş sonucu 10 aktivist bu saldırıda hayatını kaybetmiş 23’ü ağır olmak üzere 50’den fazla aktivist de yaralanmıştır. Olayın akabinde, derneğimizi temsilen Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları ve İstanbul Şube Başkanının da yer aldığı gemi İsrail yönetimi tarafından zorla alıkonulmuş, aktivistler tutuklanmış ve tutuklular günlerce kötü muamele ve işkenceye maruz bırakılmıştır.

Birçoğu Türk vatandaşlarından oluşan aktivistlere karşı işlenen suçlar ve TCK gereği Türk toprağı sayılan Mavi Marmara gemisine saldırı sonucu ortaya çıkan diğer suçlar nedeniyle suça karışan ve azmettirici konumunda olan birtakım sanıklar hakkında; Kasten Öldürme, Kasten Yaralama, Haberleşmenin Engellenmesi, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Eziyet, Yağma, Mala Zarar Verme suçlarından kamu davası açılmıştır.

Derneğimizce her aşaması titizlikle takip edilen dava sürecinde Türk Hükümeti, işgalci İsrail yönetimiyle 28 Haziran 2016 tarihinde, sanıklara yönelik yargı muafiyetini de içeren bir anlaşma imzalamış ve bu anlaşma TBMM gündemine getirilerek 7643 sayılı yasa ile onaylanmıştır. Bu anlaşmanın akabinde yargılamayı yapan İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi 09/12/2016 tarihli kararı ile “söz konusu anlaşma ile kovuşturmaya engel şart getirildiği ve bu şartın gerçekleşmeyeceği anlaşıldığından kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince düşürülmesine” karar vermiş ve bu karara karşı tarafımızdan ve diğer mağdurlar tarafından istinaf başvurusu yapılmıştır.

İstinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi 11/11/2021 tarihli kararında derneğimizin ve İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı)’nın istinaf istemini reddetmiş, diğer mağdurlar yönünden yapılan başvuruyu da “anlaşma”yı gerekçe göstererek esastan reddetmiştir.

Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda da vurguladığımız üzere söz konusu karar uluslararası metinlere, Anayasaya ve TCK’nun amir hükümlerine açıkça aykırıdır. Mavi Marmara baskını sırasında saldırganların gerçekleştirdiği fiiller, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve yine Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre insanlığa karşı suç niteliğindedir. Hiçbir makam ve organ zamanaşımı dahi olmayan bu suçlar bakımından af niteliği taşıyan ve işledikleri suçlar nedeniyle birilerine “hukuki koruma kalkanı” oluşturan bir karar alma hak ve yetkisine sahip değildir. Dava TBMM gündemine taşınırken, Anayasanın amir hükmü olan ve yargı bağımsızlığının teminatı niteliğindeki “Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz” hükmü ihlal edilmiştir.

Bir hukuk devletinde mağdurlara ve genel olarak insanlığa karşı işlenen suçlar günlük politik çıkarlara göre üzerinde pazarlık edilecek ve görmezden gelinecek konular değildir.

Tüm bu hukuksuzluklar yargılamanın her aşamasında defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, bağımsızlığı anayasa ile teminat altına alınmış olan yargı, kendisine talimat niteliğindeki bu hukuksuz dayatmaya boyun eğmiş ve sanıklar hakkındaki kamu davasının düşürülmesine ve derneğimizin başvurusunun usulden reddine karar vermiştir.

MAZLUMDER olarak;

-     Bir hukuk devletinde hiçbir makamın, bağlı olduğu Anayasayı açıkça çiğneyen bir karar alma hak ve yetkisine sahip olmadığını vurgular

-     Yargı makamlarını bağımsızlıklarını hatırlayarak kendilerine dayatılan bu hukuksuzluğa boyun eğmemeye davet eder

-     Bu hukuki ayıbı ortadan kaldırmanın, ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Mavi Marmara mağdur ve şehitlerine karşı tarihi ve vicdani bir sorumluluk olduğunu hatırlatır

-     Söz konusu karara karşı her türlü hukuki başvuruyu yapacağımızı kamuoyuna bildiririz

 

@tcbestepe

@adalet_bakanlik

 

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2021-11-25
Okunma Sayısı : 929
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4695986