Kurulun Başörtüsü kararı

Ankara, 09 Mayıs 1998

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz ENSAROĞLU, Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu'nca yapılan başörtüsü konusundaki inceleme hakkında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

BASIN BÜROSU

"11 Kasım 1997 günü, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Sami TÜRK'ü ziyaret eden bir grup eski RP'li milletvekilinin isteği üzerine Üst Kurul'ca yapılan başörtüsü konusundaki inceleme raporu dün açıklanmış bulunmaktadır.

Söz konusu rapor, başörtüsü yasağına dayanak olarak ileri sürülen Anayasa ilkeleri, yürürlükteki mevzuat ve Anayasa Mahkemesi kararları, yönetmelikler, Danıştay ve Yargıtay kararları ve 3.5.1993 tarihli Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nun kabul edilemezlik kararının özetlenmesindan sonra yapılan bir değerlendirme ile sonuçlandırılmıştır.

Ülkemizdeki insan hakları ihlallerinin büyük bir bölümünün yasal olduğu, eskiden beri insan hakları savunucuları tarafından dile getirilmektedir. İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu'nun başörtüsü yasağı ile ilgili incelemesinde, evrensel hukuk ilkelerine, uluslararası insan hakları standartlarına değinilmemesi düşündürücüdür. Çünkü bu standartları belirleyen ulusalüstü hukuk belgelerinin tamamına yakınını Türkiye de imzalamıştır ve bu belgelerin büyük bir çoğunluğu, Anayasa'ya göre kanun hükmündedir. Üst Kurul'un, insan haklarını güvence altına almayı amaçlayan bu bağlayıcı belgelerden habersiz olması düşünülemez.

Kaldı ki söz konusu incelemede, başörtüsü yasağına dayanak olarak ileri sürülen bu hükümler sadece ifade edilmiş olmakla yetinilseydi, bu tavrın mevcut konjunktür açısında anlaşılması mümkündü. Ancak Üst Kurul bununla yetinmemiş, aksine birazcık hukuk bilgisi olan herkesi dehşete düşürecek bir tarzda, "bu konudaki düzenlemelerin, Devletin dini inançlar karşısındaki tarafsızlığını da ifade eden laiklik ilkesinin bir uygulaması niteliğinde olduğu"nu iddia edebilmiş ve başörtüsü ile ilgili düzenlemelerin(yasaklamaların), "temel hak ve hürriyetlere aykırı bir yönü bulunmadığı"nın görüldüğünü ileri sürmekten çekinmemiştir.

Söz konusu incelemede, ulusalüstü belgelerin, "dini inanç nedeniyle kamusal alandaki davranışlar bakımından mutlak bir serbestlik tanımadığı" vurgulanarak, din özgürlüğünün kısıtlanmasında gözetilecek kriterlerden bilinçli bir biçimde söz edilmemiştir.

İnsan hakları ile ilgili bir kurulun, "günümüzde özellikle yükseköğretim kurumlarındaki başörtüsünün, bireysel bir hürriyetin kullanılması sınırlarını aşmış olup; dine dayalı bir siyasal ideolojinin mücadele simgesine dönüştürülmüş olduğu" yolundaki ifadesi ise, insan hakları açısından büyük bir talihsizliktir ve insan haklarına karşı ön yargılı, baskıcı, yasakçı bir ideolojik yaklaşımı sergilemektedir.

Esasen bu inceleme metninin insan hakları bakımından değerlendirilmeye değer herhangi bir tarafı bulunmamaktadır. Bu belgenin tek yararlı yanı, Türkiye'de gücü elinde tutan egemen çevrelerin, evrensel bir insan hakları anlayışından ne kadar uzak olduğunu, Türkiye'nin insan haklarını ne kadar dar, dayatmacı ve baskıcı bir ideolojik bakış açısıyla algıladığını ortaya koymasıdır. Bu yönüyle bu metin, tam bir ibret belgesidir ve ülkemizdeki insan hakları savunucularının herhangi bir yorum yapmasına ihtiyaç bırakmayacak kadar açık, ibret verici ve baskıcı çevrelerin iç yüzünü ortaya koyan bir belgedir. Bu nedenle bu belgeyi, hiçbir yorum ve değerlendirme yapmadan, ulusal ve ulaslararası tüm insan hakları savunucularına ulaştıracağız. Çünkü ülkemizdeki bağımsız insan hakları savunucuları, resmi insan hakları söylemini, bu kadar çarpıcı bir biçimde anlatamazlardı."

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 1998-05-09
Okunma Sayısı : 2244
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4479240