Jandarmanın cezaevleri görev sorumluluğu değiştirilmeli

Ankara, 19 Temmuz 2000

MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, jandarmanın cezaevi katliamlarındaki sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

JANDARMANIN CEZAEVLERİ GÖREV SORUMLULUĞU

DEĞİŞTİRİLMELİDİR

"Türkiye'de belli aralıklarla yapılan cezaevleri katliamlarının son örneği, Burdur Cezaevi'nde yaşanmıştır. Öncekilerden farklı olarak, can kaybının yaşanmadığı son operasyon, kepçeler eşliğinde gerçekleştirilmiş ve işkence, tecavüzün dışında kopan kol parçası, bir sokak köpeğinin ağzından alınmıştır.

Operasyondan jandarmayı sorumlu tutan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun ise, "Operasyonu jandarma yaptı, fakat her zaman olduğu gibi fatura bize çıkarıldı" yakınmasında bulunmaktadır. Kuşkusuz sayın Ertosun, "jandarma sorumlu" demekle günah çıkartmaya çalışıyor, ancak bunu yaparken de cezaevlerindeki katliamlarda hep ön planda bulunan jandarma gerçeğinin altını çiziyor.

Ülkemizde kapalı cezaevlerindeki dış güvenlik hariç, cezaevlerinin her şeyinden sorumlu olan mercii Adalet Bakanlığı'dır. Dış güvenlikten jandarma sorumludur. Jandarma ise kağıt üzerinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı gözükmektedir. Ancak, jandarma son katliam girişiminde de olduğu gibi, "ihtiyaç" halinde cezaevi içinde de "etkin" roller üstlenebilmektedir. Buna karşın, jandarmanın ifa ettiği görev "adli görev" yerine "idari görev" kapsamında değerlendirildiğinden, kolay kolay hesap sorulamamaktadır.

Jandarmanın "durumdan vazife" çıkartmasına neden olan bu durum varlığını, 10.03.1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde yapılan değişikliğe borçludur. O tarihe kadar jandarmanın görevi "adli görev" olarak değerlendirilmekteydi. Yapılan değişiklikle jandarma işlediği suçlar nedeniyle doğrudan takibata uğramaktan kurtulmuştur ve bugünkü manzaraların yaşanmasının yolu açılmıştır.

Bunun ne anlam taşıdığını, 99 Eylül'ünde 10 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan Ulucanlar Cezaevi olayında görmek mümkündür. Ankara Valiliği, sözkonusu düzenlemenin arkasına sığınarak, olaya karışan jandarmaların yargılanmalarına izin vermemiş ve olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen jandarmalar hakkında hiçbir işlem yapılamamıştır. Yapılan itiraz üzerine, Haziran 2000'de, yerel mahkeme, Valiliğin kararının geçersizliğine hükmederek, sözkonusu jandarmalardan hesap sorulmasının yolunu nihayet açmıştır.

Konunun hassasiyeti, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından da farkedilmiş ve eski haline döndürülmesi için hükümete "tavsiye"de bulunulmuştur. 26 Nisan 1998'de dönemin Başbakanı gerekli düzenlemeler için bir genelge yayınlamışsa da şu ana kadar bir her hangi bir sonuç alınamamıştır.

Yeni katliamların önünün alınabilmesi için sözkonusu düzenlemede değişiklik yapılması zorunludur. Adalet Bakanlığı'nın öncelikli görevi, cezaevlerinin fiziki koşullarından önce, yasal düzenlemeleri, ayrımsız, evrensel hukuk standartlarına uydurmaktır."

BASIN BÜROSU

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2000-07-19
Okunma Sayısı : 4326
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4479257