Darbe Travması Aşılmalı, OHAL Uygulamaları Sona Erdirilmelidir!

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişiminden hemen sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiş ve Olağanüstü Hale 18 Temmuz 2018 günü son verilmiştir. Olağanüstü Hale son verilmesine rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen kanun ile bu dönemde yürürlüğe giren bir kısım kanun hükmünde kararname, kanun ve diğer düzenlemelerin uygulamasının devamı için üç yıllık bir geçiş süreci yürürlüğe konulmuştur.

Simdi ise Ak Parti Grubu tarafından Meclise sunulan "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ne göre OHAL düzenlemelerinin devam ettiği üç yıllık sürenin bittiği Temmuz 2021’den itibaren üç yıl daha uzatılması önerilmiştir. Teklifin kısa süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenmektedir.

Teklifin 12'nci maddesi ile gözaltı sürelerinin uzatılarak 12 güne kadar sürmesi, 19'uncu maddesi ile TMSF’nin kayyım olarak şirketlere atanması ve 22'nci maddesi ile kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırmaları/ihracında özel usulün devam edilmesi istenmektedir.

Gözaltı merkezleri her zaman hak ihlalleri bakımından potansiyelleri yüksek olan yerlerdir. Esas olan soruşturma sürecinin çabukluğu ile delilden şüpheliye gidilerek gözaltı sürelerinin kısa tutulmasıdır. Şüphelilerin soruşturma aşamasındaki delillerle bekletilmeksizin hakim önüne çıkarılmaları önemlidir. On iki gün gibi uzun sürelerin gözaltı için makul ve adil olduğu kabul edilemez.

Darbe girişimi üzerinden beş yıl geçmesine ve kamu görevlerinin görevden uzaklaştırmalarına ilişkin Devlet Memurları Kanununda düzenleme bulunmasına rağmen görevden çıkarılma ve ihraçlara ilişkin özel düzenlemeler getirilmesi; kurum kanaati gibi ucu açık ve mensubiyet, iltisak, irtibat gibi soyut kavramlar ile ihracın kapısının açık bırakılması da hukuki zeminde olağan sayılamayacak düzenlemelerdir. Yine soruşturma ve kovuşturmalarda tüm mal varlığına el konulması ve kayyım atanması da mülkiyet hakkı bakımından ağır sonuçlar doğurmaktadır.

MAZLUMDER olarak; Türkiye’nin yaşadığı darbe tehlikesinin üzerinden beş yıl gibi uzun bir sürenin geçmiş olmasını göz önüne alarak ülkenin normalleşmesinin ve hukuka dönüşün elzem olduğunu vurguluyor,  OHAL dönemi uygulamalarını günümüze taşıyan özel düzenleme ve usullerden vazgeçilmesi gereğini beyan ediyor, OHAL ürünü tüm uygulamaların sona erdirilmesini talep ediyoruz.

MAZLUMDER

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2021-07-16
Okunma Sayısı : 831
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4497844