ABD nin Saldırganlığı Durdurulmalıdır, Darbeciler Yargılanmalıdır

Şanlıurfa / 11 Eylül 2002

MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Şube Başkanı Şehmus ÜLEK, 11 Eylül saldırısı ve sonrasında dünyada yaşanan gelişmeler ile 12 Eylül Askeri Darbesinin 22. Yıldönümü nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

Basın Bürosu

ABD'NIN SALDIRGANLIĞI DURDURULMALIDIR

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York ve Washington kentlerinde 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar bir yılını geride bıraktı. Ekonomik ve politik çıkarları gerektirdiği anda dünyanın değişik bölgelerinde geçmişte de keyfi operasyonlar düzenleyen ABD; saldırgan, savaşçı, yayılmacı politikalarını 11 Eylül saldırısı ile birlikte terörizmle mücadelenin bir parçası olarak uygulamıştır.

Tüm dünyanın gözleri önünde, B-52'lerle Afganistan'a yönelik gerçekleştirilen halı bombardımanında yaşamını yitirenlerin sayısı hala bilinmemektedir. Avrupa Parlamentosunda da izlettirilen "Mezarda Katliam" kaseti, ABD ve İngiltere askerlerinin, Türkiye'nin de Afganistan'daki müttefiki olan Raşit Dostum'a bağlı çetelerle birlikte binlerce kişiyi nasıl katlettiklerini gösteren küçük bir örnektir. 600'ü aşkın kişi Guantanamo Deniz Üssüne götürülmüş ve tüm uluslar arası hukuk, insancıl hukuk, savaş hukuku çiğnenerek sorgulanmakta ve onur kırıcı, aşağılayıcı işkence uygulamalarına tabi tutulmaktadır.

11 Eylül saldırısını bahane ederek dünyadaki devletleri; BM, NATO gibi uluslar arası kuruluşları baskı altına almak suretiyle tüm dünyada terör estiren ABD Emperyalizmi, tüm dünyayı tek başına yönetmeye kalkışmaktadır. Terörizme karşı uluslar arası savaş iddiası ile dünyadaki bir çok bölgeye yönelik askeri operasyonlar düzenleyen ABD, ekonomik ve siyasal çıkarları için engel olarak gördüğü ülkeleri de "şer ekseni" olarak niteleyerek, bu ülkeleri tecrit ederek bunlara yönelik operasyonlarına zemin hazırlamaya çalışmaktadır. ABD'nin destek ve himayesinde yarım asrı aşkın bir süredir çok sayıda katliam gerçekleştirmiş İsrail, 11 Eylül sonrasında geçmişte Filistinlilerle yaptığı tüm anlaşmaları rafa kaldırmış, işgal ve katliamlarını yine ABD'nin desteğinde ileri boyutlara taşımıştır.

Savaş ve insanlık suçu işleyenleri yargılamak üzere kurulan Uluslar arası Ceza Mahkemesine karşı çıkan ve kendi askerlerini bu mahkemenin yargı yetkisi dışında tutabilmek için BM'ye, dolayısıyla tüm dünyaya kafa tutan ABD, istediği ülkede yönetimleri devirme ve kendisinin istediği gibi yönetimler oluşturma hakkını artık açıkça kendinde görmektedir. Irak'a yönelik operasyon hazırlıkları da bunun son örneğini oluşturmaktadır.

MAZLUMDER, hukuktan ve adaletten yana, insan haklarına duyarlı Türkiye ve dünya kamuoyunu; evrensel hukuk kurallarını, insan haklarını, devletler hukukunu hiçe sayarak dünyaya tek başına çekidüzen vermeye çalışan ABD Emperyalizmine ve Irak'a yönelik askeri operasyona karşı çıkmaya çağırmaktadır.

Yine Türkiye'nin Irak'a yönelik askeri operasyona katılmaması ve Irak'ın geleceğinin Irak halkı tarafından belirlenmesine saygı göstermesi gerektiğine inanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Uluslar arası Ceza Mahkemesi ile ilgili anlaşmayı imzalamasını ve onaylamasını beklemektedir.

DARBECILER YARGILANMALIDIR

Yarın Türkiye'de rutin hale gelmiş askeri darbelerden birinin, 12 Eylül askeri darbesinin 22. yılı. Meclisi fesheden, partileri kapatan, binlerce kişiyi işinden eden, on binlercesini zindanlara tıkayan, çocukları bile idama gönderen uygulamalara imza atan darbeciler; oluşturdukları 12 Eylül hukuk düzeni ile bugüne kadar yaşanan tüm insan hakları ihlallerinin de birinci derecede sorumluları olmuştur. Anayasanın geçici 15. Maddesi ile, uygulamalarını ve yaptıkları yasal düzenlemeleri yargı denetiminin dışına çıkarmış; kendilerini de yargı karşısında güvenceye almışlardır. Nitekim 12 Eylül darbecileri hakkında iddianame hazırlayan Cumhuriyet savcısı Sacit KAYASU'nun kendisi bu girişimi nedeni ile yargılanmaktan kurtulamamıştır.

Son Anayasa değişiklikleri ile geçici 15. Madde kaldırılmış ise de zamanaşımı nedeni ile darbecileri yargılama olanağı oluşturulmamış, genel hatları ile 12 Eylül hukuk halen yürürlüktedir. 12 Eylül darbecilerini yargılayamadık. Ancak 28 Şubat darbecilerinin yargılanmasını sağlayabiliriz.

Bu nedenle MAZLUMDER herkese şu çağrıyı yapmaktadır:

"Bugüne kadar hayatımıza ve haklarımıza müdahale edenlere hesap sormadığımız için, darbeli yaşamdan kurtulamıyoruz. 28 Şubat sürecinin, evrensel hukuk ilkelerine ve insan hakları standartlarına aykırı politika ve uygulamalarının hesabını toplum olarak hep birlikte sormaz ya da soramazsak, bundan sonra da bazıları, yine hayatlarımıza ve haklarımıza canları istediğinde müdahale hakkını kendilerinde görecektir. Gelin post-modern de olsa bu son darbenin politika, bürokrasi, medya ve "silahsız kuvvetler" alanlarındaki tüm sorumlularını açığa çıkaralım ve kendilerinden hesap soralım, yargı önüne çıkarılmalarını sağlayalım. Çünkü DARBELI YAŞAMDAN KURTULMANIN ILK ŞARTI, DARBECILERI YARGILAMAKTIR."

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2002-09-11
Okunma Sayısı : 1363
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: info[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 3113879

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari