28 Şubatın Tüm Aktörleri Yargılanmalıdır

28 Şubat Darbesinin askeri kanadını oluşturan “Batı Çalışma Grubu” üyelerinin yargılandığı davada Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi darbenin baş aktörlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında mülga 765 sayılı TCK’nun “Türkiye Cumhuriyeti İcra Heyeti Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmek” suçundan verilen hapis cezalarını onamıştır.

İşbu karar ile 28 Şubat sürecinde yaşananların ve seçilmiş hükümete karşı yapılan dayatmaların bir darbe olduğu yargı kararı ile hüküm altına alınmıştır. Yıllar sonra dahi olsa darbecilerin en azından bir kısmının yargılanarak mahkûm edilmesi sevindirici bir gelişme olmakla birlikte darbenin bütün aktörlerinin tespit edilerek söz konusu dönem tümüyle aydınlatılmadan adaletin tesis edilebilmesi mümkün değildir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onama kararında; “28 Şubat’ta, birtakım sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra basın-yayın kuruluşlarının, üniversitelerin, sendikaların, sermaye çevrelerinin, sivil bürokrasinin, yargı mensuplarının desteği alınarak, 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısında alınan kararlar hükümete dayatılmış, koalisyon ortağı parti milletvekillerinin baskı, tehdit, şantaj ve ikbal vaadiyle istifa ettirildikleri öne sürülmüş, nihayetinde seçilmiş bir hükümet işlevsiz hale getirilerek, istifaya zorlanmıştır.” denilmektedir.

Bu karar ile 28 Şubat’ın yalnızca askerlerden müteşekkil bir grupça gerçekleştirilen bir eylem olmadığı, başta yargı mensupları, üniversiteler, medya ve bir takım sendika ve odaların işbirliği içinde hareket ederek milyonlarca inançlı insanın mağduriyetine yol açtığı tescillenmiştir.

Brifingli yargı mensuplarınca verilen kararlar ile binlerce insan mağdur edilmiştir ve mağduriyetler halen devam etmektedir. Yargıtay’ın kararı ile söz konusu dönemdeki yargılamaların siyasi nitelikte yargılamalar olduğu ortaya çıkmıştır. 28 Şubat yargı mağdurlarının dosyalarının yeniden ele alınarak adil bir karar verilmesi artık hukuki bir zorunluluktur.

MAZLUMDER olarak;

          - 28 Şubat darbesinin tüm faillerinin tespit edilerek her birinin ayrı ayrı cezalandırılmasının gerektiğini,

          - Yargıtay’ın karar gerekçesinde vurguladığı üzere brifingli yargı mensupları eliyle yürütülen siyasi yargılamalar neticesi oluşan ve yıllardır devam eden mağduriyetlerin yapılacak yeniden yargılamalar ile bir an önce giderilmesinin ve mağdurların derhal serbest bırakılmasının hukuki bir sorumluluk olduğunu,

          - 28 Şubat döneminde yaşanan tüm mağduriyetler giderilmeksizin yalnızca bir kısım askeri aktörlerinin cezalandırılarak söz konusu dönemle hesaplaşmanın mümkün olmadığını hatırlatırız.

 

#28Şubat

FAALİYET BİLGİLERİKategori Adı Basın AçıklamalarıTarih 2021-07-14
Okunma Sayısı : 767
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mh. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk, No: 5 Kat: 4 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: mazlumder[a]gmail.com | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2438

Ziyaretçi Sayımız : 4497804