Türkiye Körler Federasyonu

TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONU

THE FEDERATION OF THE BLIND OF TURKEY

FEDERATION DES AVEUGLESS EN TURQUIE

G. M. K. Bulvarı No:32/6 06540 Demirtepe/ANKARA

Tel: 0(312)231 82 43 - 44 - 45 Fax: 231 82 46

Web: http://www.korlerfederasyonu.org.tr E-Mail: bilgi@korlerfederasyonu.org.tr

Federasyon Kod No: İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müd. 24 / 8 1976 3434. 46/181869

Sayı:2008/172 13.08.2008

Konu:Körler Okulları ile ilğili veb sitesi açılması.

MAZLUM DER

Ülkemizde görme engellilere hizmet amacıyla kurulan kamuya yararlı derneklerin üst örgütü olan federasyonumuz; kurulduğu 1976 tarihinden bu yana ülkemizdeki görme engellilerin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek için çalışmaktadır. Federasyonumuz Avrupa Körler Birliği ve Dünya Körler Birliğinin etkin bir üyesi ve Türkiye temsilcisi; Türki Cumhuriyetleri Kör Örgütleri Birliği'nin kurucusudur.

Ülkemizde 16 tane körler okulu bulunmaktadır bu sayı; eğitim alması için ulaşılamayan görme engelli öğrencilere yetmezken, 10.07.2008 tarihinde, 2005 yılından beri yeni öğrenci kayıtları alınmayan Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim okulu Milli Eğitim Bakanlığı terefından kapatılmıştır.

Konuyla ilgili tepkilerimizi dile getirmek ve okul kapatma kararının geri alınması için, Milli Eğitim Bakanlığı, Hükümet ve siyasi partiler nezdinde girişimlerimiz devam etmektedir. Ayrıca Federasyonumuz tarafından Ankara ve Niğde'de basın açıklamaları yapılmıştır.

Görme engellilere yapılan eğitim hakkı ihlali konusunda sessiz kalmayacağımızın bilinmesi amacıyla veb sitenizde bir link açılarak bu konunun gündeme getirilmesini arzu etmekteyiz.Yazımız ekinde gönderilen okul kapatma kararı, basın açıklaması, körler okulları hakkında değerlendirme raporu, Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim okulu müdürünün yazısından yararlanmanız mümkün olacaktır.

Konu ile ilgili duyarlılığı göstermeniz hususunda gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz..

Not: (Kapatılmadılar ama kapattılar diyoruz)
Eğ. Sor. Bşk. Yrd. Başkan

Şule Akdağ Hasan Tatar

 

 

 

KÖRLER OKULLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU

 

Ülkemizde ilköğretim çağında olan yaklaşık ...48.000 .. görme engelli çocuk bulunmaktadır. Bunların 4.000..ni temel eğitimden yararlanabilmektedir. Görme engelli çocukların temel eğitimden yararlanamamalarının çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler

 

1) Alan tarama çalışmalarının yapılmaması: Özellikle kırsal kesimde yaşayan görme engelli çocukların aileleri engelli çocuklarının nerelerde eğitim görecekleri hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. Ülkemizde 15 körler okulu bulunmaktadır. Bu okulların bulunduğu bölgelerde rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından görme engellilere ulaşabilmek için tarama ve aileleri bilinçlendirme çalışmaları yapılmamaktadır. Dolayısıyla temel eğitim görecek olan görme engelli sayısı çok olduğu halde körler okullarında az öğrenci bulunmaktadır.

2) Kaynaştırma eğitimi: Son yıllarda kaynaştırma eğitimine geçilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve görme engellilerle ilgili araştırma yapan üniversiteler çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ancak kaynaştırma eğitimi hakkında yeterli hazırlık yapılmadan görme engelli çocuklar normal okullara yönlendirilmektedir. Kaynaştırma eğitimi yapılabilmesi için yeterli sayıda ve donanımda gezici öğretmenlerin olması, özel eğitim öğretmenlerinin sayısının yeterli olması, okul idarecileri ve öğretmen kadrolarının görme engellilerin eğitimi konusunda hizmet içi eğitimden geçirilmeleri, okullarda görme engellilerin eğitimi için araç gereçlerin yeterli olması gerekmektedir. Ülkemizde liselere görme engelli öğrenciler zorla kabul

ettirilmektedir.

 

 

Kaynaştırma eğitimine kademeli olarak geçilmeli önce lise öğreniminden başlanmalıdır. Ayrıca görme kalıntısı normal okulda eğitim görmesi için yeterli olan görme engelli öğrencilerin durumu ilgili doktorlar tarafından tespit edilmeli normal okullarda okuması uygun olan görme engelli öğrenciler ilköğretimin 1.sınıfından itibaren kaynaştırma eğitimine dahil olmalıdır.

 

Yukarıda belirtilen koşullar olmadığı için kaynaştırma eğitimine dahil olan görme engelli öğrencilerin okul başarıları düşmektedir. Kabartma yazıyı öğrenmeden mezun olmaktadırlar. Hatta bu öğrencilerin birçoğu okulu bırakmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca normal okullarda kaynaştırma eğitimi adına özel sınıf açılmakta öğretmenler bilinçsiz olduğu için çocuklara zarar gelir düşüncesiyle görme engelli öğrenciler normal arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirebilmek için teneffüse çıkartılmamaktadırlar. Böylece görme engelli çocuklar kendilerine güvenmeden eğitim görmektedirler.

 

 

3) Körler okulları: Ayrımcılık yapmamak adına körler okullarındaki eğitim normal eğitim müfredatına uydurulduğu için görme engellilerin farklılıkları göz ardı edilmektedir. Örneğin müzik, sanat vb. derslere eskisi kadar ağırlık verilmemektedir. Körler okullarına önce çok sayıda personel atanmakta daha sonrada öğrenci azlığı, personel fazlalığı nedeniyle körler okulları bir bir kapatılmaktadır.

Körler okulları bölgenin ihtiyaçları konusunda araştırma yapılmadan açılmakta daha sonra öğrenci azlığı gündeme getirilerek kapatılmaktadır. Örneğin 50 kapasiteli ve 2005 yılında 34 öğrencisi olan NİĞDE CEMİL MERİÇ GÖRME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULU'na 3 yıldır yeni öğrenci kayıtları yapılmamış ve 10.07.2008 tarihinde bu okul Milli Eğitim Bakanlığınca kapatılmıştır. Üstelik 3 yıl önce Erzurum ve Diyarbakır

körler okullarının öğrenci sayıları 20 olduğu halde bu okullarda eğitim sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik ile yapılan telefon görüşmesinde Çelik, Erzurum ve Diyarbakır illerinin Bölge olarak en büyük yer olan doğu ve Güneydoğuanadolu bölgelerinin öğrenci ihtiyacını karşıladığını Niğde ili'ne yakın Körler okullarının bulunduğunu Federasyonumuzdan görevlendireceği yetkililer çalışma yaparak öğrenci buldukları taktirde Niğde' yada başka bir ilde Körler okulu açacağını Çanakkale Gelibolu ve Konya körler okullarını kapatmama konusunda bakan olarak söz verdiğini belirtmiştir.Ancak Niğde'deki öğrenci sayısı Erzurum ve Diyarbakır illerindeki öğrenci sayılarından daha fazla olup mevcut kapasitesinin h'i ile eğitim vermekteyken öğrenci kayıtları alınmayarak kapatılıştır.Ayrıca Gaziantep iline oldukça yakın olan Kahramanmaraş'tada körler okulu vardır dolayısıyla bölgelerin durumu gözetilerek pilanlanması gibi bir gerekçe geçerli olamaz.. Görme engellilerin sayılarının tesbiti ile ilgili alan taraması yapmak M.E.B'nın asli görevleri arasındadır. gönüllüler çok zorda kalındığında devreye girmelidir.Niğde'deki körler okulu Anadolu ve Ticaret lisesi gibi okulların bulunduğu bir mekanda yer almaktadır dolayısıyla görme engelli öğrencilerin engelli olmayan öğrencilerle sosyal açıdan kaynaşmaları daha kolaydır.

 

ÖZEL EĞİTİM:

 

Engellilere hizmet vermek adına çok sayıda Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri açılmış Ticari amaç söz konusu olduğu için daha önce sayıları az olduğu idda edilen zihinsel engelliler bulunmuştur. Şu an 200 bin zihinsel engelli bu hizmetten yararlanmaktadır.Görme engellilerin eğitim sorunlarına duyarlı olması gereken sosyal devletin benzer kriterleri körler okulları içinde hayata geçirmesi gerekmektedir.

 

Görme engelli öğrenciler körler okullarına devam ederken Özel özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine de devam etmektedirler görme engellinin yanında zihinsel engeli bulunan öğrencilerin bu fırsattan yararlanmaları son derece önemlidir.Ancak yalnızca görme engeli bulunan öğrencilerin hem körler okullarına hemde özel özel eğitim okullarına devam etmeleri kaynaştırılmış eğitim mantığına ters düşmektedir.

 

ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETİ:

 

Görme engelli çocukların ailelerinin önemli bir çoğunluğu ekonomik zorluk içinde oldukaları için çocuklarını körler okullarına göndermeyerek özürlü bakım hizmetinden yararlanmayı tercih etmektedirler.Bu aileler bilinçlendirilerek çocuğunu okula göndermeyeler hakkında yaptırım uygulamalarına daha fazla önem verimlelidir.

 

SONUÇ:

 

Federasyonumuzun yukarıda ele alınan konularla ilğili başlıca talepleri şunlardır

 

1 Nigde Cemil Meriç Görme engelliler ilköğretim oklunun kapatılması kararı geri alınarak okul eğitime yeniden açılmalı, Görme engelli öğrenci ve velilerin maduriyeti giderilmelidir.

 

2 Körler okulları özel özel eğitim rehabilitasyon merkezleri ve kaynaştırılmış eğitim modellerinin üçü de ülkemiz koşullarına göre dengeli olarak uygulanmalı bu modellerden biri diğerinin yerini almamalıdır.

 

3 Türkiye çapında M.E.B ca seferberlik ilan edilerek görme engelli öğrencilerin sayılarının tespiti için alan tarama ve bilinçlendirme çalışmalarına hızla ağırlık verilmelidir.

 

4 Okul kapatma,açma,vb.eğitim politikalarının oluşturulmasında engelliler konfederasyonu,Türkiye Körler Federasyonu gibi engelliler alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkete alınmalı ve çeşitli senpozyumlar düzenlenmelidir.

 

Bu taleplerin hayara geçirilmesi için ( SİYASİ PARTİLER ) olarak çalışma yapılmalı bu sorunları çözüme kavuşmalıdır.


TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONU

THE FEDERATION OF THE BLIND OF TURKEY

FEDERATION DES AVEUGLESS EN TURQUIE

G. M. K. Bulvarı No:32/6 06540 Demirtepe/ANKARA

Tel: 0(312)231 82 43 - 44 - 45 Fax: 231 82 46

Web: http://www.korlerfederasyonu.org.tr E-Mail: bilgi@korlerfederasyonu.org.tr

Federasyon Kod No: İçişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müd. 24 / 8 1976 3434. 46/181869

İMDAAAT OKULUMUZU KAPATTILAR......!

Medyamızın değerli temsilcileri, çevrenize baktığınızda çok sayıda görme engelli öğretmen, avukat, psikolog, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, santral operatörü, müzisyen ve değişik mesleklerden başarıyla görev yapan insanları görürsünüz. Bunların tümüne yakını temel eğitimlerini körlerokullarında almış olan kişilerdir.

Yaklaşık 60 yıldan beri ülkemizde körlerokulları çok önemli görevler yerine getirmiştir. Yokluk yoksulluk içindeki anadolu insanının binlerce görme engelli çocuğu bu okullarda temel eğitimlerini almış, birçoğu iş güç ve meslek sahibi olarak emeğiyle, alın teriyle geçimini sağlar duruma geldiği gibi üretici gücünü ülkesinin hizmetine sunmanın haklı onurunu ve grurunu duyarak yaşamını sürdürmektedir.

Son yıllarda bilerek ve isteyerek körlerokullarındaki eğitimin kalitesi adım adım düşürülmüştür. Müzik, el becerileri gibi sanat dersleri ortadan kaldırılmış eğitimin özel olduğu gözardı edilerek normal ilköğretim müfredatı bu okullarda da aynen uygulanmaya başlanmıştır. Körlerokullarında özel eğitilmiş nitelikli kadrolar tasfiye edilirken nitelik gözetilmeksizin bu okullara, şehre gelmek isteyen kayrılmış kişiler atanmakta, bu da eğitim düzeyinin düşmesine neden olmaktadır. Körlerokullarının varlığı ve bu okullarda parasız yatılı nitelikli eğitim yapıldığı yönünde gerekli tanıtım ve öğrenim çağındaki çocukların taranıp bu okullara kazandırılmasına yönelik çalışmalar da ihmal edildiği için maalesef okullarımız öğrencisiz, öğrencilerimiz okulsuz kalmıştır.

Diğer yandan altyapısı araç gereci eğitim kadrosu oluşturulmadan görmeyen öğrenciler normal okullara yönlendirilmekte, kaynaştırılmış eğitim adı altında deyim yerindeyse kaynatılmış eğitim yapılarak okur-yazar dahi olmayan diplomalı görme engelliler topluluğu oluşturulmaktadır. Tüm bu durumlar görme engellilerin üniversitelere girme oranını her geçen yıl düşürmekte gelişen teknolojiye ve eğitim olanaklarına rağmen görme engelliler arasındaki nitelikli işgücü sayısı gerektiğince artamamaktadır.

Tüm bu gelişmelerin sonucunda Milli Eğitim Bakanlığımız sorunu çeşitli yönleriyle değerlendirip çözüm yolları aramak yerine kestirme bir çözümle körlerokullarını birer ikişer kapatmayı planlamaktadır. Bu bağlamda 2005 yılından beri Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim okuluna yeni öğrenci kabul edilmemiş olup ne yazık ki bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10,07,2008 tarih ve 420/2791 sayılı Kararı ile kapatılmıştır Öğrencilerin az olması , 1. 2. 3. sınıflarda hiçbir öğrencinin bulunmaması Okulun kapatılmasına gerekçe gösterilmiştir. Oysa üç yıldır Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim okuluna kayıt olmak isteyen öğrenciler geri çevrilmekte, velilere başka illerdeki okullara çocuklarını göndermeleri için baskı yapılmaktadır. Hatta Niğde Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından öğrenci velilerine Niğde'deki körler okulu hakında bilgi bile verilmemektedir. Böylece görmeyen öğrenciler okulsuzlaştırılmakta, eğitimsiz görme engellilerin sayıları giderek artmaktadır. Niğde civarında sağlıklı bir tarama ve mesleki çalışma yapılmadığı için görmeyenlerin gerçek sayısı bilinmemekte ve aileler çocuklarını okula göndermek istememktedirler.. Yine bilinmektedir ki, 2005 yılında okula yeni öğrenci kayıtlarının yapılmamasıyla ilgili yazı ,öğrenci sayısı 17-20 olan Diyarbakır ve Erzurum körler okullarınıa da gönderilmiş ancak o illerdeki siyasilerin bu okullara sahip çıkması nedeniyle Erzurum ve Diyarbakır körler okullarına öğrenci alınması sürdürülmüş ve kapasitesi 50, öğrenci sayısı 34 olan Niğde Körler Okuluna öğrenci alınması durdurularak Niğde'deki görme engelliler ve aileleri yalnız bırakılmışlardır. Edindiğimiz bilgilere göre sırada Çanakkale Gelibolu, ve Konya, Selçuklu Görme Engelliler İlköğretim okulu bulunmaktadır. Bu gidişle birkaç yıl içinde körlerokullarının birer ikişer kapatılarak tümüyle ordadan kaldırılacağı endişesini haklı olarak taşıyoruz.

Bu endişemizi defalarca bakanlık yetkililerine ilettiğimiz halde bugüne kadar tatmin edici bir cevap alamadık. Tüm yazışmalarımıza, görüşmelerimize, girişimlerimize rağmen çözülemeyen bu önemli konuyu siz değerli medya temsilcileri aracılığıyla kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla bu basın açıklamasını yapmak zorunda kaldık.

Tüm eğitim kuruluşlarını, eğitimcileri, engelli örgütlerini ve duyarlı halkımızı bu feryadımıza kulak vermeye, çığlığımızı duymaya ve bu imdat çağrımıza destek olmaya, Milli Eğitim Bakanlığımızı da Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler İlköğretim Okulunu derhal açmaya ve körler okullarını kapatma politikalarından vaz geçmeye .davet ediyoruz. Okulumuzun kapatılması kararı geri alınmadığı taktirde eylemlerimize tüm ülke çapında deveam edeceğimizi ve eğitim hakkımız için sonuna kadar mücadele edeceğimizi sizler aracılığı ile Türkiye Kamu oyuna ilan ediyoruz.

Eğ. Sor. Bşk. Yrd. Başkan

Şule Akdağ Av.Hasan Tatar

 


YAYIN BİLGİLERİKategori Adı MakalelerTarih 2008-08-13
OHAL Raporu
Şube ve Temsilcilerimiz
mazlumder-genel-merkez
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği - MAZLUMDER GENEL MERKEZ
Adres: Molla Gürani Mah. Şehit Pilot Mahmut Nedim Sk. No: 5 Kat: 5 Fatih / İSTANBUL (Aksaray Metro Durağı B Kapısı Karşısı)
E-posta: istanbul[a]mazlumder.org | Telefon: +90 (0212) 526 2440 | Faks: +90 (0212) 526 2441

Ziyaretçi Sayımız : 2437178

beyaz.net, bilisim, network, web uygulamalari